Hur ber man?

Är det svårt att be? Sätter Bibeln upp svåra regler för hur du kan prata med Gud? Nej, Bibel sätter verkligen inte upp några svåra regler för hur du ska be. Men en mycket viktig sak att tänka på är de här orden som Jesus säger till sina lärjungar, i Johannes 16:23: “Och på den dagen skall ni inte fråga mig om någonting. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ifall ni ber Fadern om något, skall han ge er det i mitt namn”. När vi talar med Gud är det alltså viktigt att vi att vi ber i Jesu namn. Det betyder att vi erkänner att Jesus är den kanal genom vi kan kommunicera med vår Skapare.

Varför bör vi närma oss Gud i bön?

I The New Encyclopædia Britannica står det bland annat så här om bön: ”en handling varigenom människan söker kontakt med den helige eller det heliga — Gud, gudarna, det överjordiska eller övernaturliga krafter”. Så när vi pratar med Gud i bön har vi ofta en önskan att komma närmare honom, vi vill ha ett nära förhållande till honom.

Läs de uppmuntrande orden i Psalm 145:18: ”Jehova är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning” Tänk så fint. När du ber till Gud så är han nära dig. Det allra bästa stöd vi kan få är så klart just ifrån honom. Och visst värmer det hjärtat att veta att han vill vara när dig och mig när vi pratar med honom.

Vad kan du prata med Gud om?

Vad kan du prata med Gud om egentligen? Måste det du talar med Gud om bara handla om andliga ting eller måste det du ber om handla om väldigt stora och viktiga frågor i livet? Du kan så klart prata med Gud i bön om både stort och smått, andligt och vardagligt.

Ett vanligt område där vi kan ha problem är tillexempel ekonomin. Om du är i situationen att du har ekonomiska bekymmer så be om detta. Tala med Gud om dina ekonomiska bekymmer. I en sådan situation kan vi behöva hans hjälp och vishet mer än någonsin.

I Jakob 1:5 står det: “Men om någon av er saknar vishet, skall han fortsätta att be om sådan från Gud, ty han ger frikostigt åt alla och utan att förebrå; och den skall ges honom.” Så om du ber om Guds hjälp kan han ge dig den vishet du behöver för att på bästa sätt ta itu med din ekonomiska situation. Såg du att det stod: “han ger frikostigt åt alla och utan att förebrå”, visst är det fina ord. Om vi till exempel gjort en missbedömning och själva är lite av orsaken till våra ekonomiska problem så har Gud inte en dömande inställning till oss. Han säger inte: “Vad var det jag sa”. Nej, Gud lyssnar intresserat på dig när du talar med honom. Han vill gärna hjälpa dig.

För att du och jag ska få bästa hjälp av honom när vi ber honom om saker så är det något han vill att du och jag ska göra. Vad är det han vill att vi ska göra? Gud vill att du förtröstar på honom när du har bett om hjälp. Om du tillexempel pratar med Gud om vishet till att lösa din ekonomi, så vill han att du samtidigt som du själv gör ditt bästa för att lösa situationen praktiskt, att du också litar på hans stöd och hjälp. Följ rådet i Ordspråksboken 3:5, 6: “Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar raka.” Följer du det rådet kan du vara säker på att Gud kommer att lyssna med intresse och omtanke på dig när du pratar med honom om både stora och små ting i ditt liv.

Hur ofta kan du prata med Gud?

Hur ofta kan du prata med Gud? Är det så att om du ber för länge och för ofta så tröttnar han på att lyssna på dig? Har Gud en gräns för hur ofta och hur länge vi kan be till honom? Bästa sättet att få svar på de här frågorna är så klart att ta reda på vad Gud själv säger om detta.

Som du redan känner till så är Bibeln Guds ord och tankar. Det kommer tydligt fram i 2 Timoteus 3:16 “Hela Skriften är inspirerad av Gud”. Så vad är Gud syn på våra frågor? Börja med att se här vad som står i Matteus 26:41; “Håll er vakna och be oavbrutet”. Vad tycker du kommer fram i det här skriftstället. Jesu efterföljare uppmanas att be oavbrutet. Om Gud har en gräns för hur ofta och länge du kan be kan ha inte samtidigt uppmana dig att be oavbrutet. Så den här fina bibelversen visar att Gud är mycket intresserad av att lyssna på dig när du pratar med honom och du kan prata med Gud så ofta du vill och så länge du vill.

Ett annat skriftställe som styrker tanken att du kan prata med Gud så ofta och länge du vill, är 1 Thessalonikerna 5:17, där läser du; “Be oupphörligt”. Så visst är det väldigt tydligt att du kan be till vår kärleksfulle Fader så länge du vill och så ofta du vill. Så uppmuntrande att veta att han är så intresserad av dig och bryr sig så mycket om dig. Har du några tankar och tips i det här ämnet så lämna gärna en kommentar.

Är Gud verkligen intresserad av att lyssna på dig?

När du pratar med Gud, är han verkligen intresserad av att lyssna på dig? En del menar att, eftersom Gud är den Allsmäktige så är han en så hög och upptagen person att han inte har varken tid eller intresse av att lyssna på när vi pratar med honom i bön. Vad tror du?

Ett väldigt uppmuntrande skriftställe, som svarar på detta är 1 Petrus 5:6, 7, där det står: “Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så att han kan upphöja er när den rätta tiden är inne, medan ni kastar allt ert bekymmer på honom, eftersom han bryr sig om er.” Hur tycker du det här skriftstället visar att Gud inte är för hög eller för upptagen för att lyssna på dig när du pratar med Gud? Märkte du att det står: “eftersom han bryr sig om er.”?

Gud bryr sig verkligen om dig och vill gärna lyssna på dig när du talar med honom i bön. Visst är det uppmuntrande ord vi läste i Petrus brev? Vad är dina tankar om detta? Skriv en kommentar om du vill?

Välkommen till den här bloggen Pratamedgud.se

Tanken med Pratamedgud.se är att ge läsvärd information om hur du kan stärka ditt förhållande till vår Skapare. Ett av de bästa sätten, förutom att läsa och begrunda hans ord Bibeln, är just att prata med honom dagligen. Här kommer du att få tips om hur du kan stärka ditt förhållande till Gud genom att be till honom regelbundet.

Välkommen tillbaka så ofta du vill och har lust. Tanken är att ny information kommer att publiceras varje vecka. Om du inte redan pratar med Gud så börja redan idag, du kommer garanterat inte att ångra dig.